Välkommen till Nordic Tab - Länken mellan datainsamling och avrapportering

Datatjänster för undersökare
Vi erbjuder heltäckande service för hantering av undersökningsdata och sammanställer resultat från alla typer av marknadsundersökningar, oavsett insamlingssätt. Ingen undersökning är för liten, stor, enkel eller komplex. Vi agerar gärna som din helhetsleverantör, eller så underlättar vi och kapar toppar vid hög belastning.

Utifrån svarsmaterialet skapar vi korstabeller, databaser (t ex SPSS eller Quanvert) och grafiska presentationer. Utöver det erbjuder vi full service för behandling av fritextsvar och hanteringen av pappersenkäter i sin helhet, från utskick till mottagande via svarspost och arbetet som följer därefter. 

Företaget

Nordic Tab
har varit verksamt sedan 1990. Vi är en fristående, oberoende samarbetspartner med högt kvalitativt tänkande. Vår framgång bygger på ett flexibelt arbetssätt och ett personligt bemötande med en hög servicegrad.

Kärnan av vår kundkrets utgörs i huvudsak av undersökningsföretag runt om i Sverige. Uppdragen kommer från det privata näringslivet såväl som den offentliga sektorn och sträcker sig även till medicinska studier och rena forskningsuppdrag.

Nordic Tab är medlem i Esomar och följer dess etiska riktlinjer för marknadsundersökningsbranschen. Vi är också medlem i Sveriges Marknadsundersökare,
SÖK, nätverksorganisationen för verksamma inom marknadsundersökningsområdet.